Gudmund Olsen

Gudmund Olsen

Gudmund Olsen (1913-1985)

Gudmund Olsen hørte til de mange danske kunstnere, der i årene efter 2. verdenskrig slog sig ned i Paris. Her blev hans naturalistiske, socialt engagerede stil med mørk farveholdning udskiftet med det konstruktive maleri i dristigt sammensatte farver. Den klarttegnede form og kompositionelle ligevægt er karakteristisk for hans værker, en leg med planer og volumen. Violinen såvel som klovner, pjerrotfigurer o.a. kan genfindes i disse arbejder og viser påvirkningen fra kubismen. O. var i besiddelse af et formanalytisk sind og en sikker farvesans. De mange billeder fra Røsnæs, hvor han boede om sommeren, viser i naturskildringen slægtskab med Oluf Høsts til det abstrakte grænsende forfinede farveanvendelse. Efter hjemkomsten fra Frankrig udførte O. tillige billeder med tynde aluminiumsplader som materiale, stadig med anvendelse af den konstruktive udtryksform og med vægt på billedets balance. Ligesom i malerierne kan genkendelige elementer skelnes i disse metalarbejder, blomster, krukkeformer eller lignende, udført med messingsøm på den grå aluminiumsplade, der kan være delvist bemalet eller opsat på en malet baggrund. O. var medstifter af foreningen Association des Artistes Danois en France.

Kilde: Weilbachs kunstnerleksikon